Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να κατανοήσετε ποια στοιχεία συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς μπορείτε να ενημερώσετε, να διαχειριστείτε, να εξαγάγετε και να διαγράψετε τα στοιχεία σας.
Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή/και την εγγραφή σας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του www.augoustoino.gr αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Νο­μο­θε­σία
Πα­ράλ­λη­λα με τα εσω­τε­ρι­κά συ­στή­μα­τα πλη­ρο­φο­ρι­κής της εται­ρεί­ας μας, ο ιστό­το­πος αυτός έχει σχε­δια­στεί έτσι ώστε να συμ­μορ­φώ­νε­ται όσον αφορά στην προ­στα­σία των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων των χρη­στών, με τις νο­μο­θε­σί­ες/κα­νο­νι­σμούς που ακο­λου­θούν:

Οδη­γία της ΕΕ για την προ­στα­σία των δε­δο­μέ­νων του 1995 (DPD)
Κα­νο­νι­σμός 2018 για την γε­νι­κή προ­στα­σία δε­δο­μέ­νων της ΕΕ (GDPR)
Διασφάλιση Προσωπικών δεδομένων;
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ποιες πληροφορίες συλλέγει το www.augoustoino.gr σχετικά με εμένα;
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως μας τα δηλώνετε κατά την καταχώρηση μιας παραγγελίας σας με σκοπό την διαπεραίωση της παραγγελίας σας καθώς και κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπο μας. Καταγράφουμε επίσης την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται στον πάροχο της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (Gmail, Outlook, Yahoo! Mail κ.α.) όταν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας. Μαζί με αυτά, κρατάμε επίσης και σημειώσεις ή λεπτομέρειες που εξηγούν τι ζητήσατε και πως ανταποκριθήκαμε όταν ήρθατε σε επικοινωνία μαζί μας.

Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies στον ιστότοπο μας για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις και τη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο τύπο πληροφοριών που μπορεί να συλλέγουμε και τις επιλογές σας σχετικά με αυτά τα δεδομένα.

Πώς χρησιμοποιεί το www.augoustoino.gr τις πληροφορίες που με αφορούν;
Χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας, την επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα που αφορούν τις παραγγελίες σας, την παροχή, τη βελτίωση, την ενημέρωση και την ενίσχυση του περιεχομένου μας. Για παράδειγμα, το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών/στατιστικών της Google, μας βοηθάει να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας, ώστε να βελτιώνουμε το περιεχόμενό μας, αλλά και εν γένει την εμπειρίας σας στο www.augoustoino.gr.

Κοινοποιεί το www.augoustoino.gr τα δεδομένα μου σε τρίτα μέρη;
Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών τρίτου μέρους, όπως είναι απαραίτητο προκειμένου αυτοί να εκτελούν υπηρεσίες εκ μέρους μας, μόνο μετά τη συγκατάθεση σας. Με την καταχώρηση μιας παραγγελίας σας, ακόμα και εάν αυτή πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφώνου, τα στοιχεία Αποστολής, κοινοποιούνται στην συνεργαζόμενη εταιρεία courier ή οποία έχει αναλάβει την αποστολή της παραγγελίας σας. Στα παραδείγματα κοινοποίησης δεδομένων περιλαμβάνονται επίσης τα cookies, η διεύθυνση IP σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και το όνομα σας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση και το όνομά σας χρησιμοποιούνται μόνο σε αξιόπιστες υπηρεσίες. Κοινοποιούμε μόνο τις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες , ενώ δεν επιτρέπεται στα τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, όπως αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Κάθε τρίτο μέρος που χρησιμοποιούμε συμμορφώνεται επίσης με τη σειρά κανονισμών του GDRP.

Οι επιλογές σας σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε
Σας παρέχουμε τα εργαλεία για να ελέγχετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και καθοδήγηση για τον τρόπο με τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται. Απλώς αποκτήστε πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου:

Να δείτε και να ενημερώσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, όπως το όνομα, τη διεύθυνση email, τις διεύθυνσεις χρέωσης και αποστολής, το τηλέφωνο σας και τον κωδικό πρόσβασης σας – Αποκλειστικά για τους χρήστες που διατηρούν λογαριασμό στον ιστότοπο μας.
Να δείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας καθώς και τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από εμάς.
Να δείτε και να ενημερώσετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας για τη λήψη μηνυμάτων που αφορούν τον λογαριασμό και τα προϊόντα και μηνυμάτων marketing.
Πως να μπορώ να διαγράψω τα προσωπικά μου δεδομένα από το www.augoustoino.gr;
Για να αφαιρεθούν τα προσωπικά σας δεδομένα(δικαίωμα στην λήθη) από τον ιστότοπο μας αρκεί να πραγματοποιήσετε αίτημα διαγραφής προσωπικών δεδομένων αποστέλλοντας μας το αίτημα σας στο email μας. Θα φροντίσουμε να κάνουμε ολική διαγραφή των δεδομένων σας εντός 48 ωρών και θα σας ενημερώσουμε για την πορεία του αιτήματος σας. Στοιχεία που αφορούν στην ασφάλεια του ιστοτόπού μας, όπως η διεύθυνση IP σας θα παραμείνει στα αρχεία που διατηρούμε με το ιστορικό συνδέσεων (log files) για ένα(1) έτος.

Πώς μπορώ να λάβω τα προσωπικά μου δεδομένα από το www.augoustoino.gr;
Για να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχει συλλέξει το www.augoustoino.gr, αρκεί να πραγματοποιήσετε αίτημα λήψης προσωπικών δεδομένων αποστέλλοντας μας το αίτημα σας στο email μας. Θα φροντίσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για να σας αποσταλούν τα δεδομένα σας εντός 48 ωρών ενώ παράλληλα θα σας ενημερώσουμε για την πορεία του αιτήματος σας.

Πώς μπορώ να τροποποιήσω/ενημερώσω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το www.augoustoino.gr;
Για να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα αρκεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές των στοιχείων σας. Εναλλακτικά μπορείτε να πραγματοποιήσετε αίτημα επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων αποστέλλοντας μας το αίτημα σας στο email μας. Θα φροντίσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις εντός 48 ωρών ενώ παράλληλα θα σας ενημερώσουμε για την πορεία του αιτήματος σας.

Πώς μπορώ να εναντιωθώ στην επεξεργασία των δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Για να δηλώστε εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένα αρκεί να πραγματοποιήσετε αίτημα εναντίωσης επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων σας αποστέλλοντας μας το αίτημα σας στο email μας. Θα φροντίσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες εντός 48 ωρών ενώ παράλληλα θα σας ενημερώσουμε για την πορεία του αιτήματος σας.

Πώς μπορώ σταματήσω να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία (newsletters) & προωθητικά emails από το www.augoustoino.gr;
Για να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletters), διαφημιστικά emails, καθώς επίσης και για να σταματήσετε την οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας, απλά κάντε κλικ στο σύνδεσμο «Διαγραφείτε από τη λίστα μας» στο τέλος κάθε newsletter μας και όλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αυτόματα εκείνη την στιγμή. Σας παρέχεται επίσης η δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς επίσης και να επιλέξετε τα emails που θέλετε να σας στέλνονται από τον ιστότοπο μας, εφόσον υπάρχουν παραπάνω από ένα newsletters ή email καμπάνιες.

Σημείωση: Στην περίπτωση όπου ο σύνδεσμος στο τέλος των newsletter μας δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει προβλήματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για τη διαγραφή ή επεξεργασία των δεδομένων σας, κι εμείς θα φροντίσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές ή την ολική διαγραφή των δεδομένων σας εντός 48 ωρών.

Υπηρεσίες, εργαλεία και widgets τρίτων που χρησιμοποιούμε
Η IP διεύθυνση σας καθώς επίσης και τα cookies συλλέγονται από υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων του Google Analytics και Google AdWords. Και οι δύο υπηρεσίες συμμορφώνονται με τους GDPR κανονισμούς και όλα τα δεδομένα στον ιστότοπο μας διαγράφονται αυτόματα κάθε 38 μήνες. Μπορείτε να διαβάσετε για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν οι υπηρεσίες της Google τα προσωπικά σας δεδομένα από εδώ, καθώς επίσης και για το πώς διαγράφονται αυτόματα τα δεδομένα σας από το Google Analytics εδώ.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα με όλα τα εργαλεία, τις υπηρεσίες και τα widgets τρίτων που χρησιμοποιούμε, καθώς επίσης και συνδέσμους με τις πληροφορίες για τη διαχείριση των δεδομένων σας από αυτές τις υπηρεσίες.

Google Analytics – Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να παρακολουθούμε τα βασικά στατιστικά στον ιστότοπο μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως διαχειρίζεται η Google τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να μεταβείτε εδώ.

Google AdWords – Χρησιμοποιούμε το Google AdWords για να προβάλλουμε διαφημίσεις μας σε άλλους ιστοτόπους.

MailChimp – Χρησιμοποιούμε το MailChimp για τη δημιουργία των newsletters και marketing emails μας, καθώς επίσης και για να οργανώνουμε σε λίστες όλους τους subscribers μας (τους εγγεγραμμένους χρήστες των newsletters μας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως διαχειρίζεται το MailChimp τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να μεταβείτε εδώ.

Ο ιστότοπός μας τρέχει πάνω στη πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα WordPress και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε ορισμένα βασικά plugins για τη καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Όσα plugins (γνωστά ως ‘επεκτάσεις’) δεν αναγράφονται στην σελίδα της Πολιτικής Απορρήτου μας, είναι αυτά που δεν χρησιμοποιούν ή συλλέγουν με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και, αν το κάνουν από προεπιλογή, έχουμε φροντίσει να έχουμε απενεργοποιήσει την αποστολή ή κοινοποίηση αυτών των δεδομένων προς αυτές τις υπηρεσίες ή τα εργαλεία ή τις επεκτάσεις (plugins).

Ενημερωτικά δελτία (newsletters), marketing emails και επικοινωνία
Ενδέχεται να ζητηθεί από τους χρήστες να εγγραφούν στο newsletter μας, παρέχοντας το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδικές προσφορές, νέες παραλαβές και ενημερώσεις. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων (e-mails) που λαμβάνουμε από τους χρήστες μας κατά την εγγραφή τους, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς της ιστοσελίδας χωρίς να κινδυνεύουν οι χρήστες από spam εκτός της σελίδας του www.augoustoino.gr.

Ο συνδρομητής μπορεί να διαγραφτεί από το newsletter μας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ενημερώνοντας μας μέσω e-mail ή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Διαγραφείτε από τη λίστα μας» κάτω από κάθε newsletter που του αποστέλλουμε.

Όλα τα emails και τα ονόματα οργανώνονται μέσα από την υπηρεσία τρίτων με την ονομασία MailChimp, για την οποία μπορείτε να διαβάσετε παραπάνω. Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τους νέους κανονισμούς GDPR.

Διασφάλιση της ψηφιακής ταυτότητάς σας
Χρησιμοποιήστε καλές πρακτικές ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Μην κοινοποιείτε ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας.
Μην ξαναχρησιμοποιείτε ίδιους κωδικούς πρόσβασης μεταξύ λογαριασμών.
Αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, όταν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή που μοιράζεστε με άλλα άτομα.
Πολλοί ιστότοποι παρέχουν χρήσιμες μεθόδους για τη δημιουργία ισχυρών κωδικών πρόσβασης, μεταξύ αυτών αυτό το άρθρο του National Institute for Standards and Technology (NIST) με θέμα «Easy ways to Build a Better P@$w0rd» (Εύκολοι τρόποι να δημιουργήσετε έναν καλύτερο κωδικό πρόσβασης».
Συνιστούμε να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας τουλάχιστον κάθε έξι (6) μήνες για κάθε λογαριασμό.
Παραβιάσεις δεδομένων
Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.
Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Αν έχετε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή παράπονα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας ή τις πρακτικές των υπηρεσιών μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω email στη διεύθυνση email μας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας: εδώ
Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Με κάθε αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου μας, θα ειδοποιούμε όλους τους πελάτες/εγγεγραμμένους χρήστες μας μέσω email ή/και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους επισκέπτες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.